Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3430/KH-UBND   Ngày ky´: 12/08/2019  
  Trích yếu: V.v triển khai giải quyết, xử lý tạm thời việc nuôi thủy sản lồng bè tại khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ trong thời gian còn lại của mùa gió Tây Nam năm 2019.  
Tệp đính kèm:
KHUB3430_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào