Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 395/KH-BCĐ   Ngày ky´: 09/02/2023  
  Trích yếu: V/v Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  
Tệp đính kèm:
DT1561-1675763325384-11025416.doc
DT1561-1675763325384-11025416(09.02.2023_07h34p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung