Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1561/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/11/2022  
  Trích yếu: V/v công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2022.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1561_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý