Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1901/VPUB-TCDNC   Ngày ky´: 03/06/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủtrên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
Cv trien khai thuc hien Nghị quyet 81 cua Chinh phu.doc
Cv trien khai thuc hien Nghị quyet 81 cua Chinh phu(03.06.2020_14h26p20)_signed.pdf
81_NQ-CP_25052020_3-signed.pdf
81_NQ-CP_25052020_2-signed.pdf
81_NQ-CP_25052020_1.doc
81_NQ-CP_25052020.docx
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn