Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3189/UBND-VXNV   Ngày ky´: 21/07/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 21/2/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.  
Tệp đính kèm:
DT11152-1658237872028-98993165.doc
DT11152-1658237872028-98993165_converted(21.07.2022_15h37p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc