Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 258/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/03/2022  
  Trích yếu: Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT3177-1646887569717-01043057.doc
DT3177-1646887569717-01043057_converted(10.03.2022_15h46p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung