Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2112/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 15/06/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai Công văn số 3219/BYT-ATTP của Bộ Y tế.  
Tệp đính kèm:
CVVP2112_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc