Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4497/KH-UBND   Ngày ky´: 18/10/2022  
  Trích yếu: V/v Phát triển dược liệu tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT16052-1665635323012-48226377_nguyendinhtuan-14-10-2022_20h35p29.doc
DT16052-1665635323012-48226377_nguyendinhtuan-14-10-2022_20h35p29(18.10.2022_07h45p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc