Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6852/UBND-VXNV   Ngày ky´: 16/12/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai các nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT20874-1639534424955-89272767_nguyendinhtuan-15-12-2021_22h07p34.doc
DT20874-1639534424955-89272767_nguyendinhtuan-15-12-2021_22h07p34(16.12.2021_13h57p01)_signed.pdf
9141_VPCP-KGVX_14122021_4-signed.pdf
1897-CV ve giam sat cham soc benh nhan Covid-19.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc