Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2320/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/12/2021  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20949-1639564598705-66614199_vominhtam-15-12-2021_17h38p29.doc
DT20949-1639564598705-66614199_vominhtam-15-12-2021_17h38p29(16.12.2021_07h30p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang