Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 240/TB-VPUB   Ngày ky´: 08/08/2022  
  Trích yếu: Thông báo Ý kiến Kết luận của đồng chí Trần Quốc Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tại đợt tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 (trường hợp ông Nguyễn Văn Hữu)  
Tệp đính kèm:
07d_Thongbao_KL_240_ngay_08082022.pdf
Người cập nhật: admin/gov/vn