Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 752/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/12/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT115-1672741434189-74971767.doc
DT115-1672741434189-74971767_converted(05.01.2023_09h53p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung