Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2/2021/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/02/2021  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 113/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
T2.05.2021.-QD-dua-doi-bo-sung-QD-113-quy-dinh-che-do-tien-thuong.doc
T2.05.2021.-QD-dua-doi-bo-sung-QD-113-quy-dinh-che-do-tien-thuong_converted(18.02.2021_09h52p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý