Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1374/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/10/2022  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Quốc Dũng (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT14676-1663635172378-43435816_vominhtam-01-10-2022_09h55p06.doc
DT14676-1663635172378-43435816_vominhtam-01-10-2022_09h55p06_converted(03.10.2022_08h57p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh