Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 15/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 19/04/2022  
  Trích yếu: V/v Bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 và Quyết định số 101/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT5503-1649925987121-15476308_lehuyen-18-04-2022_21h00p26.doc
DT5503-1649925987121-15476308_lehuyen-18-04-2022_21h00p26(19.04.2022_07h38p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ