Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1866/BĐHCĐS-KTTH   Ngày ky´: 04/05/2022  
  Trích yếu: V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT6474-1651634703051-08071803_nnminh-04-05-2022_10h41p27.docx
DT6474-1651634703051-08071803_nnminh-04-05-2022_10h41p27_converted(04.05.2022_15h19p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương