Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 879/KH-UBND   Ngày ky´: 06/03/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2993-1646280389617-16393581.doc
KHUB 879_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín