Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 250/TB-VPUB   Ngày ky´: 24/08/2020  
  Trích yếu: V.v kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.  
Tệp đính kèm:
TBVP250_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc