Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1276/KH-UBND   Ngày ky´: 29/03/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, thực hiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4394-1648372313290-92600353.docx
DT4394-1648372352824-29279850.docx
DT4394-1648372313290-92600353(29.03.2022_15h20p13)_signed.pdf
KEM THEO KH 1276(29.03.2022_15h22p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa