Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 70/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/12/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19095-1670211194970-20305750.doc
DT19095-1670211194970-20305750_converted(06.12.2022_10h41p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung