Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 837/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/12/2021  
  Trích yếu: Về việc ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Sông Trâu  
Tệp đính kèm:
DT20936-1639616628929-29097762.doc
DT20936-1639616628929-29097762(17.12.2021_09h08p08)_signed.pdf
QUY TRINH VAN HANH KEM THEO(17.12.2021_09h14p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín