Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3695/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 14/10/2020  
  Trích yếu: trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Văn Phú  
Tệp đính kèm:
DT4107-1602476611414_vominhtam-12-10-2020_17h35p04.doc
DT4107-1602476611414_vominhtam-12-10-2020_17h35p04_converted_signed14-10-2020-09-56-23(14.10.2020_15h02p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh