Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 101/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/01/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1072-1674787589111-49525601_nguyenthithanhbinh-27-01-2023_11h35p50.docx
DT1072-1674787589111-49525601_nguyenthithanhbinh-27-01-2023_11h35p50_converted(30.01.2023_13h38p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương