Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2946/KH-UBND   Ngày ky´: 06/07/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10313-1657008024258-30575537_nguyendinhtuan-05-07-2022_22h20p53.docx
DT10313-1657008024258-30575537_nguyendinhtuan-05-07-2022_22h20p53(06.07.2022_10h03p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc