Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1042/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/07/2020  
  Trích yếu: V/v giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của TTg.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1042_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến