Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 27/VPUB-LCT   Ngày ky´: 29/06/2023  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 27/2023 (Từ ngày 03/7 đến ngày 08/7/2023)  
Tệp đính kèm:
DT10144-1688011808891-17939049.docx
DT10144-1688011808891-17939049_converted(29.06.2023_14h14p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình