Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 193/BC-UBND   Ngày ky´: 29/06/2020  
  Trích yếu: V.v tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
BCUB193_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh