Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 24/VPUB-LCT   Ngày ky´: 27/05/2022  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 02/6/2022)  
Tệp đính kèm:
DT7927-1653621643697-31500701.docx
DT7927-1653621643697-31500701_converted(27.05.2022_13h34p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình