Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 173/UBND-VXNV   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
01.05.2021_nguyendinhtuan-12-01-2021_07h23p46.docx
01.05.2021_nguyendinhtuan-12-01-2021_07h23p46(13.01.2021_13h48p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh