Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2264/UBND-KTTH   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v xếp loại doanh nghiệp nhà nước chặt chẽ, đúng quy định.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2264_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương