Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 914/TB-UBND   Ngày ky´: 07/03/2022  
  Trích yếu: V/v Thông báo về việc xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3136-1646625072434-97513770.doc
DT3136-1646625072434-97513770_converted(07.03.2022_22h12p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý