Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 228/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/03/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Năng lượng Nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3064-1646377397027-00582108.doc
DT3064-1646377397027-00582108(06.03.2022_19h51p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn