Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1667/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 06/04/2021  
  Trích yếu: V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra  
Tệp đính kèm:
VB-giao-TTT-TM-bao-cao-theo-CV-so-537-cua-TTCP-HC-_vominhtam-06-04-2021_09h04p01.docx
2-2021-cq-537-1.PDF
VB-giao-TTT-TM-bao-cao-theo-CV-so-537-cua-TTCP-HC-_vominhtam-06-04-2021_09h04p01_converted(06.04.2021_16h09p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Vũ Huy Hiệu