Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3991/UBND-KTTH   Ngày ky´: 14/09/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản  
Tệp đính kèm:
DT14315-1663060059945-17605900.docx
DT14315-1663060059945-17605900_converted(14.09.2022_09h51p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh