Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 669/QĐ-BCĐ   Ngày ky´: 04/06/2022  
  Trích yếu: Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT8330-1654227473137-34582170_nguyendinhtuan-03-06-2022_10h53p29.doc
DT8330-1654227473137-34582170_nguyendinhtuan-03-06-2022_10h53p29(04.06.2022_22h26p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến