Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3827/UBND-VXNV   Ngày ky´: 04/09/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em  
Tệp đính kèm:
DT13580-1661851309857-87850105.doc
DT13580-1661851309857-87850105(04.09.2022_19h21p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến