Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3042/UBND-VXNV   Ngày ky´: 26/08/2020  
  Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3042_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh