Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4663/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/10/2022  
  Trích yếu: V/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT16773-1666773988635-15901458.docx
DT16773-1666773988635-15901458(27.10.2022_14h46p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý