Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7068/UBND-KTTH   Ngày ky´: 30/12/2021  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh kế hoạch năm 2022 Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tại tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT21786-1640827899675-64488904.pdf
DT21786-1640827899724-75652132.pdf
DT21786-1640827899388-15406865.docx
DT21786-1640827899388-15406865_converted(30.12.2021_10h02p43)_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường