Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 31/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 19/06/2023  
  Trích yếu: V/v quy định mẫu hồ sơ và quy trình, thủ tục lựa chọn Dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 – 2025  
Tệp đính kèm:
DT9366-1686816407664-63390996.doc
DT9366-1686816407664-63390996(19.06.2023_22h03p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc