Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2640/KH-UBND   Ngày ky´: 17/06/2022  
  Trích yếu: V/v Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8996-1655201166144-15037388_nnminh-16-06-2022_17h16p34.docx
DT8996-1655201166144-15037388_nnminh-16-06-2022_17h16p34_converted(17.06.2022_10h23p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương