Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 869/QCPH-UBND-LĐLĐ   Ngày ky´: 13/03/2023  
  Trích yếu: V/v Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2026.  
Tệp đính kèm:
869 Quy che phoi hop_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý