Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 267/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: V.v chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn.  
Tệp đính kèm:
QDCT267_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung