Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 58/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 09/01/2020  
  Trích yếu: V/v khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác hải sản IUU theo kết luận của Đoàn thanh tra Ủy ban Châu Âu.  
Tệp đính kèm:
CVVP 58_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào