Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1482/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/08/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Cầu lông tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1482_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc