Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 30/BC-UBND   Ngày ky´: 13/02/2020  
  Trích yếu: V.v tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.  
Tệp đính kèm:
BCUB30_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý