Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6933/KH-UBND   Ngày ky´: 21/12/2021  
  Trích yếu: V/v Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT21301-1640059540649-79332735_vominhtam-21-12-2021_15h09p50.doc
DT21301-1640059540649-79332735_vominhtam-21-12-2021_15h09p50_converted(21.12.2021_15h30p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh