Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 144/BC-UBND   Ngày ky´: 20/06/2023  
  Trích yếu: V/v Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT9500-1687146308330-84496525.doc
DT9500-1687146308330-84496525_converted(20.06.2023_07h34p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình