Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1501/KH-UBND   Ngày ky´: 18/04/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5742-1681700074688-91400613.doc
DT5742-1681700074688-91400613_converted(17.04.2023_22h03p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung