Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 251/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 17/01/2022  
  Trích yếu: V/v tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 01 năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT896-1642390169825-07279750.pdf
DT896-1642390230137-50703514.doc
DT896-1642390230137-50703514(17.01.2022_19h57p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa